Yritys  |  YHTEYSTIEDOT  |  HUOLTO

Potila Solver äkeet

Uudet Potila Solver -sänkiäkeet ovat ratkaisu tiloille, joilla peltoja halutaan muokata monipuolisesti, mutta konekanta halutaan pitää yksinkertaisena. Korkeapiikkinen Solver -joustopiikkiäes soveltuu niin kynnetyn, kevytmuokatun kuin sänkipellonkin äestämiseen.

Äes on suunniteltu hyvin läpäiseväksi ja myös sen lisävarustevalikoima on suunniteltu sänkimuokkausta silmällä pitäen. Rakenneratkaisut eivät ole kuitenkaan täysin uusia, vaan äkeen runko on sama kuin kestäväksi ja toimivaksi todetuissa Master -joustopiikkiäkeissä.

Jäykkä 3D-runko

Solver -joustopiikkiäkeissä käytetään järeää, 3,29 metriä pitkää runkoa. Kahdeksalle piikkiakselille, pitkälle rungolle sijoitetut piikit estävät äkeen tukkeutumisen tehokkaasti. Äkeen rungon järeydellä saavutetaan myös riittävä piikkipaino, eikä piikki pääse nousemaan muokkaussyvyydestään jäykimmilläkään maalajeilla.

Pyörät kantavat pahassakin paikassa

Solver -joustopiikkiäkeet ovat varustettu kantavilla 250/65-14,5 renkailla. Pyörien leveys on 250 millimetriä ja halkaisija 675 millimetriä, joten äkeellä pystytään toimimaan kaikissa olosuhteissa ja erilaisilla maalajeilla työsyvyyden pysyessä muuttumattomana. Kaikki telipalkit sekä pyörän navat ovat kartiorullalaakeroituja, antaen näin pitkän käyttöiän äkeelle.

Etujoustolata muokkaa, murentaa ja tasaa

Etujoustolata muokkaa, murentaa ja tasaa pellon pintaa. Vahva 10 x 80 jousi sekä muotoiltu kärkiterä yhdistettynä äkeen painoon mahdollistavat pellon pinnan tasoittumisen sekä kokkareiden murustumisen. Etulata voidaan tarpeen tullen varustaa myös jäykistintangolla, jolloin etulata toimii palkkimaisesti.

Solverin piikki on ihan oma lukunsa

Solver -joustopiikkiäkeissä käytetään Master ja Magnum Plus-joustopiikkiäkeissä käytettyä 11 x 45 mm -Potila piikkiä korkeampaa 10 x 65 mm -Potila piikkiä. Piikin korkeampi maavara tekee äkeestä läpäisevämmän sekä paremmin maata murustavan.

Normi kärkiterä vai läpileikkaava hanhenjalka?

Rungon vaakasuoruus muuttuu aina, kun äestä vetävää traktoria vaihdetaan. Vaakasuoruus on kuitenkin helppo säätää äkeen etuosassa olevalla työntövarrella. Myös sivulohkojen säätö samaan tasoon keskiosan kanssa onnistuu helposti.

Muistisylinteri työsyvyyden säätöön

Solver -joustopiikkiäkeen työsyvyys säädetään nerokkaan muistisylinterin avulla. Syvyyden säätäminen onnistuu suoraan traktorin ohjaamosta, ilman että kuljettajan tarvitsee nousta äkeen päälle. Hydraulinen säätö on hyvin tarkka ja pienetkin muokkaussyvyyden säätömuutokset ovat mahdollisia.

Jälkivarusteet tarpeen mukaan

Käyttäjän tarpeiden mukaan äkeet voidaan varustaa varpajyrällä, takaladalla tai kaksi rivisellä jälkiharalla. Jälkivarusteita voidaan myös yhdistellä. Varpajyrä ja jälkihara yhdistelmää suositellaan erityisesti tiloille, joilla harjoitetaan paljon kevytmuokkausta, sillä varpajyrällä on voimakas kokkareita murustava vaikutus.

Jälkiharan ja varpajyrän pikasäätö

Jälkiharan korkeuden säätö tehdään tappien paikkaa vaihtamalla. Haran kulman säätö tehdään samoin sokkalukitteisten tappien avulla. Varpajyrän painatus on jousikuormitteinen ja sen säätö on helppoa. Säädöt ovat suunniteltu kevyiksi sekä sellaisiksi että niiden tekeminen onnistuu pellolla.

Työsyvyyden asteikko

Äkeissä on selkeät sekä helppolukuiset asteikot työsyvyyden sekä latojen säätöä varten. Työsyvyyden asteikko on keskellä runkoa, jolloin asteikon näkeminen on helppoa. Etuladan asteikko on integroitu etulataan ja takaladalle on oma asteikko äkeen takaosassa.