Yritys  |  YHTEYSTIEDOT  |  HUOLTO

Potila joustopiikkiäkeiden lisävarusteet

Potila joustopiikkiäkeiden lisävarusteilla äes voidaan räätälöidä eri puolelle Suomea ja viljelijän käyttötarkoitusta vastaavaksi.

Varpajyrää myydään edelleen keveille maille, jossa sen tiivistävä ja murustava vaikutus on perusteltua. Toisaalla taas vannotaan takalatan suorituskykyyn.

Äkeiden yleisin lisävaruste on jälkihara 12mm piikillä, joka jaottelee maan mururakenteen niin, että hienompi maa-aines painuu syvemmälle ja karkeampi mururakenne jää pintaan, jotta maa olisi mahdollisimman hyvin suojassa niin kuivuutta kuin liiallisia sateitakin vastaan. Jälkihara on sekä Magnum Plus että Master äkeessä kampisäätöinen.

Lisävarusteena on myös takalata, joka yleensä on suositeltavaa ottaa omalla hydrauliikalla. Takalata toimitetaan 11x45mm latapiikeillä.

Joissain tapauksissa on perusteltua toimittaa takalata ns. reaktiotangoilla, jolloin yhdellä kaksitoimisella voidaan säätää molemmat latapiikit kerralla. Ohjattavuuden kannalta tämä on selkeästi helpompaa. Tällöin latojen keskinäinen suhde säädetään mekaanisesti.

Kun takalata toimitetaan omalla hydrauliikalla, se antaa mahdollisuuden säätää vauhdissa pelto-olosuhteiden muuttuessa, paljonko äes vie etu- ja takalatan mukana maata ja helpottaa näin mm. niitä paikkoja, joissa on paikallisesti enemmän kasvijätettä.

Lisävarusteita voi olal takana enintään kaksi, esim. takalata + jälkihara tai varpajyrä + jälkihara.

Varpajyrää edelleen myydään keveämmille maille, missä sen murustava ja sopivasti tiivistävä vaikutus on perusteltua.

Potila on valmistanut varpajyriä lähes koko olemassaolonsa ajan. Varpajyrä on kierteinen, mikä saa varpajyrän kulkemaan tasaisesti aiheuttamatta tärinään. Varpajyrän valmistuksessa käytetään Potilan itse vuosikymmeinen varrella kehittämään omaa erityistä valmistusteknologiaa.

Potila äkeet voidaan tarvittaessa varustaa myös erikoisjäykillä piikeillä, jos on muokattavana erikoisen jäykkiä savimaita. Tämä piikki on profiililtaan 12x65mm.

Tällöinkin on suosituksena, että nämä erikoisjäykät piikit sijoitetaan kahteen ensimmäiseen piikkiriviin, jotta saavutetaan paras mahdollinen kombinaatio muokkaussyvyyden säilymisen ja piikkien murustusvaikutuksen kanssa.

Pyöränjälkien kuohkeutuspiikit ovat Suomea yleisemmin käytössä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Lisävarusteissa on myös varapyörä ja sille teline äkeen päälle. Äkeiden vetolenkit ovat vaihdettavissa pyöriviin tai kuulavetolaitteisiin standardin mukaisella laippakiinnityksellä.

Joskus on perusteltua jyrätä maa välittömästi äestyksen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten äkeeseen saa jyränvetolaitteen, jolloin jyrä voidaan kytkeä suoraan äkeen taakse.

Magnum Plus äkeisiin on myös saatavilla etutukipyörä, 9, 10 ja 11m malleihin. Ylipäänsä etutukipyörän tarve on vähäinen, sillä äkeen pyörät ovat neljällä teliakselilla, mikä vakauttaa äkeen kulkua huomattavasti. Samoin äkeen runko on erittäin jäykkä. Kuitenkin joissakin olosuhteissa etutukipyörä voi olla perusteltu mäkisessä maastossa, kun pinnanmuodot vaihtelevat äkkinäisesti.