Yritys  |  YHTEYSTIEDOT  |  HUOLTO

Kverneland perhosniittomurskaimet

Aiemmin perhosniittomurskaimet olivat vain suurimpien pinta-alojen ja urakoitsijoiden työkoneita, mutta ei enää tänään. Niittokapasiteetti on pullonkaula entistä useammin ja toisaalta kustannustehokkuuskin pitäisi olla kohdallaan.

Perhosniittomurskaimet ovat keventyneet viidessä vuodessa merkittävästi ja niiden kustannus työleveysmetriä kohti on muuttunut niin paljon kilpailukykyisemmäksi, että kynnys perhosniittomurskaimen ostoon on valtavasti matalampi kuin aiempina vuosina.

Painon keveneminen mahdollistaa ajamisen entistä pienemmällä vetokoneella, jollainen kohtuukokoisilla karjatiloilla on käytössä pääkoneena joka tapauksessa.

Perhosen etuna on tasainen painonjakauma traktoriin, helppo hallittavuus ja valtava kapasiteetti.

Kverneland on uudistanut nostolaitekiinnitteistä perhosniittomurskainmallistoa uudella Race Suspension kevennyksellä, joka on nimensä mukaisesti saanut inspiraationsa kilpa-autojen pyöränripustuksista. Ratkaisu on nykyisin saatavilla ainoastaan 10m leveässä 53100MT mallissa.

Toinen uusi malli on 5087MN, joka asettuu painon ja tehontarpeen osalta ns. keveämpiin perhosiin. Se painaa vain noin 2000kg, mikä mahdollistaa entistä pienemmällä traktorilla tehokkaan niiton. Työleveys siinä on 8,7m, mallimerkinnän mukaisesti.

5087MN perhosniittomurskain

Kvernelandin uusi huippukevyt 5087MN perhosniittomurskain nailonsormilla on ideaaliratkaisu pienemmille traktoreille tinkimättä kuitenkaan niittoleveydestä. Perhosen rakenne edustaa perusmallia, mutta geometriassa ei ole tingitty vähääkään. Niittoyksiköt on ripustettu keskeltä, jotta niittoyksikkö pystyy seuraamaan mahdollisimman symmetrisesti maan pinnanmuotoja. Kevennys on toteutettu mekaanisilla, pikasäädettävillä kevennysjousilla, millä saadaan välitön reagointi maanpinnan epätasaisuuksiin.

Niittopalkki on aito Kverneland, jossa on sama rakenne, laakerit, pyöreät lautaset ja mahdollisuus varastoida kone pystyasennossa tukevasti alle taittuvien varastojalasten varassa. 5087MN työleveys on 8,7m.

Keveä 5087MN perhosniittomurskain noudattaa samaa mekaanista runkorakennetta kuin niittävät perhoset sekä 2800-sarjan niittokonee ja 3200-sarjan niittomurskaimet nailonsormilla. Niissä on yhteinen periaate kevennyksessä ja rungon ripustuksissa, joten sukunäköisyys on havaittavissa. Tällä saavutetaan isompi valmistussynergia, mikä näkyy testattuina rakenteina ja parempana varaosien saatavuutena viljelijälle. Yhteisten rakenteiden tavoitteena on valmistaa kilpailukykyisesti koneita, joiden arvo säilyy vuodesta toiseen.

Kvernelandin mukaan 5087MN perhonen tarvitsee vähintään 160hp traktorilta, mikä viittaa siihen, ettei traktorin tarvitse olla tehohirviö, jotta niittokapasiteetti on hyvä. Koneen keveys perustuukin pitkälti nailonsormiin. Kvernelandin nailonsormilla on hyvä maine ja nailonsormilla varustettuja koneita on myyty tasaisesti jo vuosien ajan. Alkuperäinen nailonsormi taipuu pois tieltä esteen sattuessa, mutta säilyttää hyvin muotonsa. Lisäksi alkuperäisten Kvernelandin nailonsormien kulutuskestävyys on hyvä. Jos laskettaisiin, että perhosniittokoneella niitettäisiin useampi sata hehtaaria vuodessa, koneella voi keskimääräin ajaa huoletta useamman vuoden, ennen kuin nailonsormet ovat kuluneet vaihtokuntoon. Siihenkin Kverneland tarjoaa järkevää pakettiratkaisua, jolloin taas niitetään lisää vuositolkulla. 5087MN on siis isojen tilojen kevyt niittomurskain, jolle voidaan huoletta laskea muutama sata hehtaaria jokaista kesää kohden.

Tieajossa niittoyksiköt käännetään yli 90 astetta ylöspäin, jotta koneiden painopiste on mahdollisimman lähellä traktorin keskilinjaa. Niinikään varastonti on niittopalkin uuden laakeroinnin myötä mahdollista pystyasennossa, joten varastotilaa ei neliöitä tarvita paljoa.

5087MN niittomurskaimeen on mekaanisesta kevennyksestä huolimatta saatavilla lisävarusteena hydraulinen kevennyksen säätö. Tällöin koneen kevennystä voidaan säätää hytistä niiton aikana. Tämä on perusteltua esimerkiksi kosteissa tai pehmeissä paikoissa, joissa koneen törmäysriski saattaisi olla tavanomaista suurempi.

 

Koneen hydrauliset toiminnot ovat hyvin yksinkertaisia. Kummallekin niittolohkolle on oma kaksitoiminen hydraulilohko, jolloin kuljettaja voi käyttää kumpaakin niittoyksikköä toisistaan riippumatta. Lisävarusteena on tarjolla sähköinen esivalinta, jolloin lohkot toimivat yhdellä kaksitoimisella. Sähkökatkaisijalla määriellään, kumpi puoli nostetaan, vai nostetaanko molemmat.

Pienillä lohkoilla moni viljelijä arvostaa suurta etu- ja takakoneen välistä limitystä, koska lohkojen reunoja on vain kierrettävänä enemmän. Tällöin moni kommentoi, ettei reilusta limityksestä ole haittaa, ja ovat valinneet etukoneeksi 3636FT niittomurskaimen, jolla on 3,6m työleveys. Tällöin limitys on noin 80cm molemmilla puolilla, mikä sallii kohtuullisen jyrkät käännökset, ennen kuin haukia syntyy. Tämä vähentää peruuttelua päisteissä, kun ainoastaan lohkon nurkissa tarvitsee kerran peruuttaa, kun kulmaa pyöristetään. Loppulohko meneekin sitten vain eteenpäin ajaessa kaarteista huolimatta ja luokoa syntyy nopeasti.

53100MT perhosniittomurskain

Kverneland 53100MT Vario niittomurskaimen varaan lasketaan isoimmat niittoalat, mitä traktorikiinnitteisellä perhosella on ylipäänsä mahdollista niittää kaudessa. Koneen kapasiteetti perustuu tietysti 10m työleveyteen, mikä vaatii edessäkin jo 3,6m niittomurskaimeen, mutta lisäksi muihin ominaisuuksiin. Koneen rakenne on 150kg keveämpi kuin edellisen sukupolven malli, jossa oli 9m työleveys. Tämän lisäksi 53100MT Vario perhonen on erittäin joustava hyvin erilaisissa olosuhteissa, mikä vähentää peruttamisen tarvetta huomattavasti.

53100MT Varion joustavuus perustuu mm. Vario-toiminnallisuuteen, jossa niittoyksiköitä voidaan siirtää sivusuunnassa 400mm sisään ja ulospäin, jolloin työleveys muuttuu yhteensä 800mm leveimmän ja kapeimman välillä. Pienillä peltolohkoilla sivusiirto pidetään ensimmäisillä niittokierroksilla täysin sisällä lohkoa kierrettäessä, jolloin kulmissa ainoastaan jyrkimmissä käännöksissä tarvitsee vain kerran peruuttaa taakse samalla, kun kulma pyöristetään. Tämän jälkeen ajetaan vain eteenpäin ja suorilla työleveys voidaan hyödyntää koko 10m leveydeltä.

53100MT perhosniittomurskain on ISOBUS ohjattu kone. Kevennystä eli maan pintapainetta säädetään hytistä. Samoin päisteajon asento voidaan määritellä kasvuston mukaan. Matalassa kasvustossa niittoyksiköitä ei kannata nostaa kovin ylös, jolloin kone nousee päisteasentoon ja laskee takaisin niittoon nopeasti. Kone nostaa ensin niittoyksikön ja nostaa sitten kantavaa vaakapalkkia ylöspäin päisteasentoon. Niiton taas alkaessa palkki laskeutuu ensin vaakatasoon ja niittoyksikkö laskeutuu maahan koko niittoleveydellään.

Toinen kapasiteettia parantava ominaisuus on Race Car Suspension eli niittoyksiköiden nelivarsiripustus, joiden välityksellä niittoyksiköt on symmetrisesti kytketty jäykkään kantavaan vaakapalkkiin. Ratkaisu on hyvin poikkeuksellinen ja sillä saavutetaan hämmästyttävät liikevarat ja täysin symmetrinen maan pinnanmuotojen seuranta koko niittoyksikön leveydeltä. Eleetön maanpinnan seurantakyky vähentää huomattavasti vetotraktoriin kohdistuvaa rasitusta, minkä vuoksi ajo on mukavampaa ja ajonopeuttakin voidaan pitää verrattain reippaana. Niittoyksiköillä on työasennossaan 300mm alaspäin ja 400mm ylöspäin liikevaraa ja kallistusvara on reunasta reunaan 30 astetta.

Quattrolink nelivarsiripustus kannattelee niittoyksikköä hydraulisylinterillä, johon on kytketty kaksi paineakkua. Kevennystä voi tämän vuoksi säätää ISOBUS ohjaimesta ajon aikana.

53100MT-mallissa on vakiona ns. Vario ominaisuus, mikä tarkoittaa 400mm hydraulista niittoyksikön sivusiirtoa. Käytännössä sivusiirto mahdollistaa etu- ja takakoneen välisen limityksen säätämisen kaarteessa siten, että työleveys säilyy mahdollisimman suurena, eikä peltoon jää niittämättömiä raitoja. Ratkaisu on toteutettu vaakasuuntaisen kannatinpalkin teleskooppirakenteella, jota siirretään liukupalojen varassa hydraulisesti. Sivusiirron ansiosta Kvernelandin 3636FT etuniittomurskaimen parina 53100MT perhosella saavutetaan 10,2m työleveys suorilla.

Perhosen ajotoiminnallisuudet on ohjelmoitavissa myös traktorin kahvaan, jos toimintojen ohjelmointi on myös traktorin puolelta tuettu. Käytännön kokemusten perusteella edellisen sukupolven perhosniittomurskaimeen verrattuna Kvernelandin 53100MT kapasiteetti on kymmeniä prosentteja parempi, vaikka työleveys ei parane kuin metrin. Tämä tulee kevennyksen, sivusiirron, hallinnan ja koneen omapainon yhteisvaikutuksena.

Kverneland kehittää myös GEOMOW ominaisuutta, jossa GPS signaalin mukaan kone nostaa päisteessä etu- ja takayksiköt automaattisesti välttäen päällekkäinajoa. Samoin kaarteissa koneen työleveyttä säädetään sivusiirron avulla optimaaliseksi. GEOMOW ominaisuus on päivitettävissä kaikkiin 53100MT perhosniittomurskaimiin sitten, kun ominaisuus julkistetaan. Se vaatii GPS antennin, sekä ISOBUS ohjaimelle Section Control lisenssin ja perhoselle koneen oman lisenssin. Uudessa koneessa ns. demolisenssi toimii 24h työtuntia kaikilla ominaisuuksilla.

Perhosen murskainpellin etu- ja takareunaa voidaan säätää erikseen niittoyksiköiden sisäreunoilta kasvuston ominaisuuksien mukaan, jotta saadaan haluttu murskaustulos. Itse murskainroottori on muuallakin tuttu, käytännössä kulumaton Semi-Swing puolikiintein terässormin. Suomeen koneet toimitetaan 60mm liukujalaksilla, jotta saadaan helpoiten optimaalinen sängen pituus.

53100MT perhosissa on vakiona Flip Over laajalevityssiivet, jotka ovat vaihdettavissa leveälleenniitosta karhotusasentoon ja takaisin kahdessa minuutissa ilman työkaluja. Ratkaisu perustuu teleskooppirakenteisiin karhotinpelteihin. Ne siirretään ensin kokonaan sivuun pikakiinnitystoiminnon avulla, jolloin koneen takaosan pelti käännetään ympäri ja lukitaan paikalleen. Näin laajalevityssiivet ovat käytössä. Urakoitsijat käyttävät laajalevityssiipiä ajoitusvälineenä siitä riippuen, miten nopeasti rehu aiotaan korjata niiton jälkeen, jotta rehu olisi kuivanut sopivasti laadun kannalta.

Kverneland 53100MT BX, eli mattoperillä varustettu perhosniittomurskain tulee markkinoille kaudelle 2020. Näillä näkymin koneen paino tulee olemaan noin 3600kg, mikä on kohtuullisen kevyt, kun otetaan huomioon, että karhonsiirtomatot sisältyvät koneen massaan.