Yritys  |  YHTEYSTIEDOT  |  HUOLTO

Kverneland karhottimet

Karhotus työmenetelmänä on nopeasti yleistynyt myös Suomessa korjuukoneitten kasvaessa. Useimmiten karhottimia käytetään karhojen yhdistämiseen, jolloin ajokerrat vähenevät ja korjuuteho paranee. Myös Keski-Euroopassa tapana oleva niitto koko työleveydelle ja sitä seuraava karhotus ennen noukintaa on nopeasti yleistymässä. Lyhyitten poutajaksojen aikana olennaisesti lyhyempi esikuivatusaika on viime vuosina ollut ratkaiseva monen tilan rehunkorjuun onnistumiselle.

Kverneland Taarup karhottimista löytyy vaihtoehtoja varmasti jokaiseen käyttötarpeeseen. Työleveydet lähtevät yksiroottoristen mallien 3,2 metristä päätyen aina neliroottorisen jättiläisen peräti 15 metriin. Suomalaisissa käyttöolosuhteissa yksiroottoriset mallit ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi kahden karhon yhdistämiseen. Haluttaessa yhdistää kolme karhoa tarvitaankin sitten jo yleensä 7 – 9 metrinen kaksiroottorinen karhotin.

Kverneland karhottimet jakautuvat kahteen eri mallisarjaan. Compact mallit ovat edullisempia, yksittäisten tilojen koneita jotka tarjoavat hyvät käyttöominaisuudet ja tarkan karhotustuloksen. Pro Line mallit ovat suurten tilojen ja urakoitsijoiden koneita, jotka on suunniteltu suurille käyttöaloille ja ajonopeuksille vaativiin käyttöolosuhteisiin.

Molempien mallien roottoreiden kulmavaihteet ovat huoltovapaita ja rakenteeltaan täysin suljettuja. Yhteistä molemmille malleille on myös piikkivarsien taivutettu muoto, joka tarjoaa perinteisiä karhottimia enemmän tilaa suurillekin karhoille.

Keskelle karhottavat Kverneland karhottimet on varustettu Terra Link Quattro teknologialla, joka takaa erittäin tarkan maanpinnan seurannan kaikissa käyttöolosuhteissa. Ainutlaatuinen rakenne koostuu neljästä roottorin kannatuspyörästä, jotka on sijoitettu lähelle piikkejä sekä kolmen liikesuunnan mahdollistava roottorien kiinnityksestä, jolloin jokainen roottoriyksikkö voi seurata erittäin tarkasti pellon pintaa.

 

Kaikissa Kvernelandin karhottimissa on DUO-piikki, jolloin piikit ovat kahdessa rivissä. Näin karhotettava heinä jää paremmin piikkeihin kiinni, mikä osaltaan parantaa suorituskykyä. Piikki on taivutettu eteen päin noin 30cm:n korkeudelta, jotta heinämateriaali pyrkisi nousemaan piikkiä pitkin ylöspäin, mikä vähentää tehontarvetta ja saa aikaan puhtaamman karhotustuloksen.

Taivutetun karhotinvarren ansiosta edestä tuleva heinämassa tulee hiukan piikkiriviin nähden vinottain. Tämä antaa paremman kattavuuden piikkiriviä vastaan tulevalle heinämassalle, mikä mahdollistaa hiukan suuremman ajonopeuden. Kun piikkirivi käännetään heinän siirron päätteeksi ylös, taakse taivutettu karhotinvarsi saa aikaan nopeamman heinän luovuttamisen, mikä saa aikaan paremman koostumuksen karholle. Näin korjuukoneen teho paranee karhottimen jäljessä.

Kverneland 9400 CompactLine

CompactLine karhottimet ovat 9400-sarjan karhottimia, joissa on öljykylpyinen karhotinpiikkien ohjainrata, mikä tekee ohjainradasta huoltovapaan. Ohjainradan halkaisija on 270mm.

Kulmavaihde on rasvavoideltava, jossa sekä pyörittävällä- että roottorin kruunupyörällä on kaksi laakeria.

9400-sarjan karhottimia on yksi- ja kaksiroottorisina malleina. Mallit ovat 9439, 9443 sekä kaksiroottoriset keskelle karhottavat 9472C ja 9476C mallit. Korkeuden säätö suoritetaan kammella roottoreiden etupuolelta. Roottorin alla on normaalisti 4 kannatinpyörää, ja etupyörät ovat vierekkäin. Epätasaisessa maastossa on suositeltavaa käytää tandem varustusta roottorin taka-akselilla, sillä tandem rauhoittaa roottorin liikehdintää pellon pinnanmuotojen mukana oleellisesti. Tandem varustuksella rootorin alla on yhteensä 6 pyörää.

Kaksiroottorisissa 9400-sarjan karhottimissa on TerraLink Quattro vaaka-akselit, jotka pääsevät kiertymään, mikä sallii epätasaisessakin maastossa karhotinpyörien seurata maan pintaa. Rakenteessa ei ole niveliä, mutta palkki on rakenteeltaan joustava. Käytännössä tämä sallii paremman maanpinnan seurantakyvyn. Karhottimella voi DLG:n mukaan ajaa näin hiukan tavanomaista nopeampaa ilman, että karhotustulos heikkenisi.

Karhottimet kiinnitetään traktoriin vetovarsista, joka on nivelletty siten, että traktori voi kääntyä erittäin jyrkästi päisteissä. Samainen kääntyvä vetorunko kääntää myös karhottimen pyöriä.

 

Kverneland 9500 ProLine

9500-sarjan ProLine karhottimissa karhotinkeskiö on täysin eri tyyppinen kuin CompactLinessa. Itse kulmavaihde, on huoltovapaa, jossa kruunupyörä ja pyörittävä hammasratas ovat öljykylvyssä. Molemmille on kaksi laakeria.

Roottorikeskiön ohjainrata on kovametallirakenteinen ja kuiva. Ohjainradan halkaisija on 40cm. Kuivan rakenteen ansiosta yhden karhotinvarren pystyy vaihtamaan ohjainradalle muista karhotinvarsista riippumatta noin 10 minuutissa, koska karhotinvarren päässä oleva laakeri, joka seuraa ohjainrataa on kestovoideltu.

9500 ProLine karhottimissa on samalla tavalla DUO-piikit kahdessa rivissä, joiden heinänsiirtokyky on selkeästi yhtä piikkiriviä parempi. Karhotinvarsi on taivutettu taaksepäin, mikä nostaa heinänsiirtokapasiteettia ja parantaa karhon koostumusta korjuukoneelle. Sen sijaan karhotinpiikki on 10mm, mikä tekee karhotinpiikistä poikkeuksellisen lujan.

9542 ja 9546 ProLine ovat yksiroottorisia malleja. Niistä on vakiona mekaaniset heilahduksen vaimentimet koneen käyttäytymisen rauhoittamiseksi.

Työkorkeus säädetään 9500 ProLine yksiroottorisissa karhottimissa hydraulisesti. Ominaisuudessa on mukana ns. minimikorkeuden säätö. Pyörästö on vakiona Tandemeilla.

Ohjainrataa voidaan kääntää ProLine malleissa portaattomasti oikean luovutushetken määrittämiseksi olosuhteiden mukaisesti.

Myös yksiroottorisissa ProLine malleissa lisävarusteena on tukipyörä kolmipistesovitteen alle, jolla roottorin etureuna saadaan kulkemaan tarkemmin vaihtelevassa maastossa, jolloin karhotustarkkuus paranee.

9500 ProLine C-mallit, eli keskelle karhottavat kaksiroottoriset mallit ovat suosituimpia malleja Suomessa rehuntekoa silmällä pitäen. Työleveyksiä on viisi, 9580C, 9584C, 9590C Hydro, sekä 95110C. Mallimerkinnän 95-jälkeiset numerot kuvaavat työleveyttä. Esim. 95110C mallissa on 11m työleveys. 9590C Hydro on ainoa malli, jossa on hydraulinen rungon alaslasku, joka mahdollistaa karhotinvarsia irrottamatta hiukan alle 4m kuljetuskorkeuden, mikä on Keski-Euroopan liikennesäännöissä tärkeää.

Kaksiroottorisissa ProLine karhottimissa on samalla periaatteella kuin CompactLinessa toimiva aktiivinen pyöräohjaus, DUO-piikit, taakse taivutetut karhotinvarret, TerraLink Quattro roottorin ripustus, sekä lisävarusteena Tandem -pyörät.

Aktiivinen ohjaus sallii 80 asteen käännökset. TerraLink Quattro tarkoittaa roottorin kiertyvää vaakapalkkia, mikä mahdollistaa roottorin jokaisen kannatinpyörän maanpinnan seurannan vaihtelevissa olosuhteissa. Tämä takaa tavanomaista korkeamman ajonopeuden karhotettaessa yhdessä DUO-piikin ja taivutetun karhotinvarren kanssa.

ProLine karhottimien 9580C ja 9590C Hydro malleihin on lisäksi saatavilla sähköinen roottorin työkorkeuden säätö, mikä mahdollistaa roottorin säädön karhotettaessa. Säätö on mahdollista molemmille roottoreille yhtä aikaa.

Kaikissa ProLine kaksiroottorisissa malleissa on hydraulinen työ- eli karhonleveyden säätö. Toisen puolen riippumaton nosto sähköisellä esivalinnalla on joissakin malleissa vakiona.

Kverneland 9500 ProLine neliroottoriset karhottimet

Kvernelandin neliroottoriset karhottivet ovat 95130C työleveydeltään 12,5m ja 97150C työleveydeltään 15m. Molemmissa on samat Kvrenelandin karhottimien ominaispiirteet, DUO-piikki ja taaksepäin taivutetut karhotinvarret, jotta syntyy karho oikealla koostumuksella. Karhottimen roottorikeskilö ja 10mm piikkiparit ovat ProLine malleista tuttuja. Myös karhotinvarren pystyy vaihtamaan niinikää 15 minuutissa, jos on sattunut törmäysvahinko.

95130C on työleveyteensä nähden erittäin yksinkertaisella sähköisellä ohjauksella toimiva karhotin, jonka on tarkoituskin olla työleveyteensä kohtuuhintainen tehopakkaus. Molemman puolen roottorit pystyy nostamaan puoliskosta riippumatta, jolloin kyseisen puolen etu- ja takaroottori nousevat samalla. Etu- ja takaroottorien työleveyttä ja takaroottorien tekemään karhon leveyttä voi säätää hydraulisesti.

Työleveys on 95130C karhottimella 10 – 12,5m. Eturoottoreiden halkaisija on 3,35m ja takaroottoreiden 3,0m. Kaikissa roottoreissa on 12 piikkivartta. 95130C on hyvin sirorakenteinen karhotin, mikä sallii kyseisen työleveyden helposti pienemmälläkin traktorille, 100hp on ihan riittävä kokoluokka hiukan mäkiseenkin maastoon.

95130C malli toimii ilman ainoatakaan anturia, joten ohjauslogiikka on yksinkertainen. Toki myös etu- ja takaroottoreiden viivettä päistenostoissa ja -laskuissa voi säätää. Karhottimen takaroottoreissa on hiukan etupäätä nopeampi pyörimistnopeus, jotta suurenkin karhotettavan materiaalin käsittely onnistuu. Samalla karhon muoto on siisti ja karhon rakenne on korjuukoneen kannalta optimaalinen. 95130C karhottimeen on Tandempyörät roottorin kannatinpyörästöön lisävarusteena. Tandemeilla pyöriä on sitten kuusi jokaisella roottorilla.

Uusi 95130C on nyt saatavana myös ISOBUS versiona, joka tunnetaan 95130C Pro tunnuksesta. Tällöin kaikki toiminnot ohjataan ISOBUS-ohjaimella, esimerkiksi traktorin omalla ohjaimella. Kone on mekaanisesti samanlainen, mutta ISOBUS-ohjaus sallii jokaisen roottorin yksittäisen noston päisteessä ja lisävarusteena on sähköisen työkorkeuden säätön jokaiselle roottorille erikseen. Etu- ja takaroottorien noston välinen viive voidaan ohjelmoida aikaan tai etäisyyteen perustuen tai manuaalinostolla. Karhotin toimii joko LS-hydrauliikalla tai avoimen kierron hydrauliikalla. ISOBUS-version lisävarusteita on lisäksi LED-valot hämäriä iltoja helpottamaan.

Kverneland 97150C on vastikään uudistettu täysin. Hydrauliikkajärjestelmä, kaikki anturit, hydrauliikkaletkut, sylinterit, kaikki on uutta. Karhotin on täysin ISOBUS ohjattu ja vuodelle 2019 on luvassa uusi GEORAKE ohjelmisto, joka ohjaa karhotinta GPS-paikannuksen perusteella. Se ottaa automaattisesti huomioon, mistä on jo karhotettu, eikä näin sotke edellisiä karhoja.

Ison 97150C karhottimen työleveys on 15m. Se sopii pariksi perhosniittomurskaimelle ajosilppurikorjuuseen. Suomessa 15m karhottimen käyttökokemukset perustuvat pienille peltolohkoille, joissa 15m karhotin on osoittautunut ketteräksi. Koneen maksimityöleveys on 15m, mutta minimi on vain 9,5m, mikä tekee koneesta erittäin mukautuvan jokaiselle lohkolle. Tämä saavutetaan eturoottoreiden kansanomaisesti kutsutuilla kyynärpäänivelillä, joilla eturoottorit saadaan nopeasti täysin levälleen ja suppuun. Tämä ketteryys on tarpeellinen esimerkiksi pienien peltolohkojen nurkkia kolutessa. Karhonleveys voi olla 1,4 – 2,5m.

 

Jokaiselle roottorille on oma hydraulinen työkorkeuden säätö, sekä toisistaan riippumaton nosto. Eturoottoreiden kevennystä voidaan säätää eri olosuhteisiin sopivaksi. Yleensä on suositeltavaa ottaa lisävarusteena ohjaavat pyörät, mikä lisää karhottimen ketteryyttä, kun peltolohkojen liittymät tai terävät kulmat vaativat akrobatiaa. Tämän vuoksi karhottimen roottorien kaikki tukipyörät pyörivät täyden kierroksen. Jokainen tukipyörä on paripyörillä roottorin liikkeiden rauhoittamiseksi.

Eturoottoreissa on 13 piikkivartta ja takana 15 piikkivartta. Piikkivarsia on yhteensä 56kpl. Edessä 4 piikkiparia yhdessä varressa, takana 5 piikkiparia. Piikkejä on näin yhteensä 254 kpl.

Jokainen roottori on rakennettu Free Floating -periaatteella, jolloin roottori pääsee niveltymään maan pinnanmuotojen mukaan joka suuntaan.

Eturoottoreiden aktiivinen hydraulinen jousitus yhdessä kevennyksen kanssa kantaa eturoottoreiden painoa osittain jatkuvasti. Järjestelmä laskee eturoottoreiden painoa maata vasten ja säätää ajon aikana kevennystä jatkuvasti. Tällä saavutetaan huomattavasti pienempi rasitus koneen rungolle mekaaniseen kevennysrakenteeseen verrattuna.

97150C karhottimessa on niveltyvä vetorunko, mikä mahdollistaa 80 asteen käännökset päisteajossa. Aktiivinen hydrauliohjaus parantaa koneen ketteryyttä ja auttaa poimimaan heinät mukaan karholle vaikeilla lohkoilla. Kuljetuksessa koneen korkeuden saa pienimmillään 3,45m.

Koneen hallintaan suositellaan ISOBUS Joystickiä, esimerkiksi Kvernelandin uusi GRIP Joystick on toimiva, koska kaikki karhottimen toiminnot pystyy hetkessä ohjelmoimaan joystikille. ISOBUS näyttö kertoo työ- ja karhonleveyden, nopeusmittauksen, hydrauliikan sekä perus painonapit, joilla karhotinta hallitaan päisteajossa. Perustoiminnot ovat kuudella eri perussivulla, joille saadaan kaikki karhottamisessa tarvittavat toiminnot kosketuspainikkeiksi.