Yritys  |  YHTEYSTIEDOT  |  HUOLTO

Kverneland niittokoneet

Kverneland on suunnattu premium-tason niittoon suurille pinta-aloille. Hitsattu niittopalkki, pyöreä lautanen, sirot rakenteet ja erinomainen niittojälki mahdollistavat sen, että traktoristakin saadaan parempi tuottavuus.

Niittokoneiden työleveydet alkavat 2 metristä ja päättyvät 9,5m perhoseen. Nostolaitekiinnitteisenä malleja saa 2 – 4m, hinattavana niittokoneena 3,2 ja 4m sekä perhosena 8,7 ja 9,5 metrin työleveyksillä.

Etuniittokoneen työleveys on 3,2m ja se halutaan yleensä karhottavana versiona, ettei traktorin renkaat tallaa luokoa maata vasten. Kvernelandin etuniittokone on markkinoiden ainoa aidosti karhottava malli, joka tekee siistin laatikkokarhon korjuukoneen parhaaksi.

2600-sarja

Kverneland 2600-sarjassa on kolme eri työleveyttä, 2,4m, 2,8m sekä 3,2m. Palkki on kiinnitetty päädystä koneen runkoon. Niittopalkin päähän on pultattu kulmavaihde, johon voima siirretään hihnoilla traktorin voimanottoakselilta. Hihnavoimansiirto toimii samalla turvamekanismina.

 

 

2600 sarjan niittokoneissa on jo täysin automaattinen laukaisulaite, mikä sallii niittopalkin perääntymisen takaviistoon ylöspäin esteeseen ajettaessa. Esteen ylittämisen jälkeen palkki palaa takaisin automaattisesti työskentelyasentoon mekaanisen jousen vetämänä. Laukaisulaitteen mekanismi on integroitu niittokoneen runkoon.

2600 sarjan niittokone soveltuu myös pientareiden niittoon, koska palkki voi kallistua 35 astetta ylös ja alaspäin vaakatasosta. Päisteajossa traktorin kolmipistenostolaite pidetään samassa asennossa, mutta niittopalkki nostetaan ilmaan hydraulisesti. Näin traktorin voimanottoakselin kulma ei muutu, ja nivelakseli kestää pitempään. Kuljetuksessa niittopalkki nostetaan 90 astetta ylöspäin pystyasentoon.

2800-sarja

Kverneland 2800-sarjan niittokoneissa työleveydet ovat 3,2m, 3,6m ja 4,0m. Niittopalkki on ripustettu tosiniittäjien vaatimusten mukaisesti keskeltä, mikä sallii niittopalkille symmetrisen kallistusvaran 15 astetta puolelta toiselle. Niittopalkkia pyöritetään päädystä, kulmavaihteen välityksellä. 2800-sarjan niittokoneet ovat työleveyteensä nähden keveärakenteisia, mikä ei aseta suuria vaatimuksia vetotraktorin koolle. Esim. 3,6m leveä malli toimii periaatteessa jo 65hp traktorilla tehonsa puolesta

 

 

2800-sarjan laukaisulaite on mekaaninen, mikä sallii niittopalkin väistämisen taakse ja yläviistoon. Geometrisesti rakenne on suunniteltu siten, että palkki palaa automaattisesti omalle paikalleen esteen väistämisen jälkeen. Laukaisulaite on sijoitettu koneen oikean puolen nostovarren korvakkeeseen eli runko väistää traktorista poispäin. Niittopalkki kevennetään mekaanisesti jousella, mikä tekee pellon seurannasta herkkää.

Päisteajossa niittokoneen palkki nostetaan hydraulisesti, 40cm maasta. Kuljetuksessa niittopalkki nostetaan 110 – 125 astetta ylöspäin pystyasentoon, mallista riippuen. 2800-niittokoneen painopiste on lähellä traktoria, mikä osaltaan parantaa työskentelyominaisuuksia. 2800-sarjassa on sama Kvernelandin niittopalkki, kuin niittomurskaimissakin. Niittokoneeseen suositellaan 60mm jalaksia riittävän pitkän niittosängen aikaan saamiseksi. Samalla mahdolliset kivivahingot vähenevät.

2800-sarjan niittokoneiden erikoisominaisuutena voidaan pitää käännettävää kulmavaihdetta. Kun kulmavaihde pyöräytetään toisin päin, pyöritysnopeus on 1000rpm nopeuden sijasta 540rpm, mikä voi olla vanhemmassa traktorissa ainoa vaihtoehto.

Niittopalkin kiinnityksessä on 2800-sarjan malleissa vakiona kaksi ripustuskohtaa, jolla voidaan säätää etu- ja takaniittokoneen välistä limitystä. Tämä mahdollistaa joustavammin eri tyyppisten etukoneiden parina niittämisen.

 

2832FS etuniittokone

Kverneland 2800FS etuniittokone on huippusuosittu keveärakenteinen etuniittokone karhotinruuveilla. Koneessa on automaattinen BreakBack laukaisulaite, mikä sallii niittopalkin joustamisen taaksepäin ja yläviistoon esteeseen osuessaan. Niittopalkissa on 17 asteen kallistusvara ja liikevara on pystysuunnassa 640mm, mikä on riittävä, ettei kone sotke päistekäännöksissä edellisiä karhoja

 

 

Etuniittokoneen voimansiirto on toteutettu vakiona kahdella nopeudella, joko 1000rpm tai 750 rpm, mikäli traktori sattuu olemaan isompi ja halutaan säästää polttoainetta. Vaihto tehdään kääntämällä hihnapyörät keskenään toisin päin, jolloin välityssuhde muuttuu

Etuniittokoneessa on 3,2m työleveys, eli 8 lautasta. Karhottava, karhonsiirtoruuveilla varustettu malli painaa 855kg, jolloin tehontarve on noin 60 hp etuniittokoneelle. Karhonsiirtoruuvien tehontarve on tästä vain 5 hp. Etuniittokone on tehokas kampe yhdessä takaniittokoneen kanssa, esim. 2836M mallin kanssa niittoleveys on noin 6,5m ja 2840M päästään lähelle 7m. Kuitenkaan pelkkä niitto ei vie paljoa tehoa, joten tämä on nopea keino saada kapasiteettia vaikkapa tilan kakkostraktorille rehuntekoon.

Etuniittokoneen kevennys säädetään muuttamalla kevennysjousien kireyttä. Koko etupressu voidaan lukita yläasentoon, jolloin pääsy niittopalkille päivittäisiin teräntarkistuksiin on helppoa

2832FS mallin karhon säätö perustuu karhotinruuvien takana olevien karhotinpeltien säätöön. Karhonleveyksiä on kolme, 1,1m, 1,15m sekä 1,3m. Levälleen niitettäessä luoko tulee noin 2,2m leveydelle. Karhottaminen toimii 100% siististi ruuveilla ja on muodoltaan ns. laatikkokarho, mikä sopii oikein hyvin mm. paalaimille sellaisenaan. Kvernelandin karhottava etuniittokone on markkinoiden ainoa oikeasti karhottava etuniittokone. Toki malli on myös saatavilla tehdastilauksena ilman karhotinvarustusta mallimerkinnällä 2832F, jolloin kone on hiukan edullisempi ja entisestään keveämpi.

5000-sarjan perhosniittokoneet

Kvernelandin 5000-sarja eli perhosniittokoneet perustuvat samaan teknologiaan kuin ammattimaiseen niittoon tarkoitetut 2800-sarjan niittokoneet, mutta kaksipuoleisina versioina. Käytännössä kevennys, rakenteet ja toteutus ovat lähes samanlaisia, jolloin standardivalmistus ja ylipäänsä valmistamisessa saavutettavat synergiaedut tulevat viljelijän eduksi. Näin saadaan aikaan mallisto, jonka rakenteet ovat erilaisina versioina laajalti käytössä. Se parantaa varaosien saatavuutta, sekä saa aikaan koneita, joiden arvo säilyy, koska kyseistä rakennetta on käytössä eri sovelluksina ympäri maailmaa.

Kevennys on toteutettu mekaanisilla jousilla, jotta kevennyksen reagointinopeus pinnanmuotoihin olisi mahdollisimman herkkä. Laukaisulaite on molemmissa vetovarsissa, mikä sallii koneen siirtymisen taaksepäin yläviistoon, jotta este voidaan ylittää turvallisesti. Kone palaa takaisin työasentoon automaattisesti. Niittoyksiköt on ripustettu keskeltä, mikä sallii niittoyksiköiden vapaan kallistelun maan pinnanmuotojen mukaisesti.

Erikoista niittoperhosissa on niiden siro rakenne. 5087M painaa 1360kg ja isompi, 9,5m malli 5095M painaa 1500kg. Jos perhosiin yhdistetään karhottava etuniittokone, saadaan valtava niittokapasiteetti, jonka tehontarve on alle 150hp kohtuullisella investoinnilla.

Päistekäännöksissa niittoyksiköt nostetaan ylös koneen omalla hydrauliikalla. Molemmille puolille on oma, kaksitoiminen hydraulisylinteri, joilla niittoyksiköt nostetaan päisteasentoon. Sähköinen esivalinta on lisävarusteena, jolla voidaan etukäteen valita, kumpi puoli nostetaan, vai nostetaanko yhtä aikaa molemmat. Tällöin niittoyksiköt hallitaan yhdellä kaksitoimisella hydrauliikkalohkolla.

Aivan kuin 2800-sarjan niittokoneissakin, 5000-sarjan perhosissa on mahdollisuus kiinnittää niittoyksiköt kahteen eri korvakkeeseen etuniittokoneen leveyden mukaisesti. Normaalisti perhosniittokoneet toimitetaan ulommassa reiässä, mikä antaa 3,2m etuniittokoneen kanssa 40cm:n limityksen koneen molemmin puolin. Tämä sallii jo kohtuullisen käännöksen ilman, että syntyy niittämättömiä töyhtöjä peltoon.

5000-sarjan perhoset nostetaan taakse 100 astetta ylös kuljetusasentoon. Näin paino on mahdollisimman keskellä ja lähellä traktoria, joten nopeatkaan siirtymät eivät heiluta traktoria. Perhosen leveys jää alle 3 metriin. Kone voidaan myös varastoida pystyasennossa, sillä koneen mukana tulee alle taittuvat pysäköintijalat. Nykyisin myös niittopalkin laakerointi sallii pystyvarastoinnin.
Lisävarusteena 5000-sarjan perhoseen on saatavilla hydraulisesti ajon aikana säädettävä kevennys. Käytännössä koneen runkoon asennetaan sylinteri ja nivelkorvakkeet, joilla voidaan ajon aikana kiristää niittoyksiköiden kevennysjousia niin, että kevennystä voidaan muuttaa herkemmäksi esimerkiksi pehmeässä maastossa hytistä poistumatta.