Yritys  |  YHTEYSTIEDOT  |  HUOLTO

Kverneland kultivaattorit

Turbo

Kverneland Turbo on tehnyt paluun muokkain mallistoon. Turbojen valmistaminen päättyi 1990-luvun lopussa, mutta niitä yhä näkee pelloilla Suomessa näin yli 20 vuoden jälkeenkin. Turbo on monikäyttöinen kultivaattorilla ja se sopii niin sänkimuokkaukseen sekä kylvömuokkaukseen.

Turbo vaatii keskimäärin vain 40 hevosvoimaa vetotehoa työleveysmetriä kohden ja se on suunniteltu muokkaamaan 3-15cm työsyvyyksille. Turbon piikkiväli on 19 cm ja sen piikkeihin on saatavilla erilaisia kärkiä kuten siipivantaita. Turbon joustopiikkien väriseminen murustaa jäykempääkin maalajia, joten muokkausjälki on erinomainen. Piikin geometria ja jäykkyys on suunniteltu niin, että työsyvyys säilyy pitkään piikin joustaessa, joten muokkauspohja on tasainen. Turboon voi valita joko tasausviikset tai -lautaset ennen pakkeria. Pakkereita löytyy useita eri vaihtoehtoja.

Turbon työsyvyyden hallinta

Työsyvyyttä säädetään vakiona hydraulisylinterillä, jonka alle käännetään sopiva määrä säätöpaloja toivotun työsyvyyden mukaisesti. Työsyvyys on helppo säätää sylinterien ja säätöpalojen avulla.

Tasoitusvarusteet

Viimeisen piikkirivin ja pakkerin välissä on tasoittamassa muokkausjälkeä joko tasoitusviikset tai tasoituslautaset. Tasoitusviikset ovat Turbossa saman tyyppiset kuin CLC-kultivaattorissa, eli jousikuormitteiset teräsviikset. Suomessa saatujen kokemusten mukaan ne toimivat luotettavasti lähes kaikentyyppisissä olosuhteissa, mikäli kasvijätteitä ei ole kohtuuttoman paljon. Viiksien korkeutta eli aggressiivisuutta säädetään manuaalisella kammella. Säätöarvon muistamista helpottamaan Turboon on asennettu numeroilla varustettu asteikko.

Mikäli kasvijätettä on paljon, tasoitusviiksien vaihtoehtona voi toimia tehokkaammin tasoittavat lautaset. Myös näiden aggressiivisuus säädetään kevyesti kammella. Myös tasoituslautasissa on reunimmaisten viiksien tapaan enemmän säätövaraa, jotta saadaan tasainen työjälki eri olosuhteissa.

Reunimmaisten tasoituselementtien paikkaa voidaan lisäksi säätää sivusuunnassa tappi-reikä-periaatteella. Näin koneen sivulle siirtämät kokkareet saadaan kerättyä takaisin koneen työleveydelle.

Tasoittavat viikset tai -rattaat on ripustettu jyrärunkoon vinosuunnikasrakenteella. Tämän ratkaisun etuna on se, ettei tasoitusvarusteiden työsyvyyttä tarvitse erikseen säätää kun työsyvyyttä säädetään, koska vinosuunnikasrakenne kompensoi työsyvyyden säädön aiheuttaman vaikutuksen tasoitusvarusteiden korkeuteen.

Turbon ominaisuudet

 • Kevyempi vaihtoehto CLC Pro malleille
 • Helposti säädettävä hydraulinen työsyvyys
 • Työsyvyys 3-15 cm
 • Sopii sänkimuokkauksen lisäksi kylvömuokkaukseen
 • Erinomaisesti multaava ja värisevä joustopiikki
 • Laaja valikoima varusteita

Turbo T

Kverneland Turbo T kultivaattorit ovat hinattavia kultivaattoreita. Niillä voidaan muokata maata 3-15 cm syvyyteen, eli kone soveltuu niin sänkimuokkaukseen kuin kylvömuokkaukseen ja lietteen multaukseen.

Turbo kultivaattoreita on saatavilla kahta leveyttä: 6,5 ja 8 metriä. Turbo kultivaattorissa piikit ovat viidellä rivillä, mikä mahdollistaa tukkeutumattoman työn suurtenkin kasvujätteiden pelloilla.

Hinattavien Turbo T mallien työsyvyyden säätö hoidetaan tukipyörien ja pakkerin avulla hydraulisesti. Piikkien ja pakkerin väliin tulevat tasausvarustukset ovat täysin samat kuin nostolaitekiinnitteisissä Turboissa eli tasoitusviikset tai enemmän kasvijätettä sietävät tasoituslautaset.

Turbo T ominaisuudet

 • 700 mm ojaskorkeus ja suuri riviväli 510 – 900 mm, tukkeutumattomaan työskentelyyn
 • Erittäin joustava S-piikki tehokkaaseen sekoitukseen
 • Alhainen tehovaatimus (6,5m–200 hv / 8m–300 hv)
 • Muokkaus 3-15 cm syvyyteen
 • Helppo käyttää kaikkia toimintoja hydrauliikan avulla

CLC Pro Classic

CLC pro Classic mallit ovat kolmirivisiä, automaattisilla lehtijousilaukaisimilla varustettuja nostolaitemalleja, joiden työleveydet ovat 3, 3.5, 4, 4.5 tai 5 metriä. CLC pro Classic mallit perustuvat CLC pro malleihin, mutta ovat varustettu kevyemmällä ja lyhyemmällä jälkimuokkainten kiinnitysrungolla. Pro Classic malliin on siten saatavilla vain tasoitusviikset ja jälkijyrä. Pro Classic malli toimii työsyvyyksillä 5 – 30 cm.

Kolmelle akselille sijoitetut piikit tekevät rakenteesta avaran, jolloin työ käy tukkeutumatta vaikeissakin olosuhteissa, joissa kasvinjätteitä tai juolavehnää on paljon. Kolmelle akselille sijoitetut piikit varmistavat myös tehokkaamman kasvinjätteiden sekoittumisen maahan, joka helpottaa seuraavan kevään kylvöjä.

Kultivaattorit voidaan varustaa kahdella piikkimallilla ja useilla piikkien kärkivaihtoehdoilla.

CLC pro Classic malleja on saatavilla kiinteällä rungolla 3,0 ja 3,5m työleveyksillä, sekä taittuvana 4,0m, 4,5m ja 5,0m työleveyksillä.

CLC Pro Classic ominaisuudet

 • Kattava mallisto
 • Sopii pienemmille traktoreille kuin Pro mallit
 • Työsyvyys 5-30 cm, tehokas yleiskone moneen tarkoitukseen
 • Suuri määrä teriä ja pakkereita
 • Kolmerivinen runko takaa hyvän sekoittumisen tukkeutumatta
 • Ainutlaatuinen piikin suunnittelu muodostaa tehokkaan tärinän ja parantaa työjälkeä alhaisin polttoainekustannuksin
 • Automaattinen, yksinkertainen ja huoltovapaa jousilaukaisulaite
 • Mahdollisuus käyttää kylvömuokkaukseen
 • 50 cm lyhyempi runko kuin pro mallissa, kevyempi ja painopiste on lähempänä traktoria

 

CLC Pro

CLC pro mallit ovat kolmirivisiä, automaattisilla lehtijousilaukaisimilla varustettuja nostolaitemalleja, joiden työleveydet ovat 3, 3.5, 4, 4.5 tai 5 metriä. Suurimmassa mallissa on hydraulisesti taittuvat lohkot. Piikkiväli on 28 tai 29 cm. CLC pro on CLC malliston järjein kultivaattori. Se voidaan varustaa täydellä varustelulla jälkimuokkaimia kuten tasoittavia lautasia, kiekkomuokkaimia ja jälkijyriä. Kultivaattorin työsyvyytenä voidaan käyttää 5 – 30 cm.

Kolmelle akselille sijoitetut piikit tekevät rakenteesta avaran, jolloin työ käy tukkeutumatta vaikeissakin olosuhteissa, joissa kasvinjätteitä tai juolavehnää on paljon. Kolmelle akselille sijoitetut piikit varmistavat myös tehokkaamman kasvinjätteiden sekoittumisen maahan, joka helpottaa seuraavan kevään kylvöjä.

Kultivaattorit voidaan varustaa kahdella piikkimallilla ja useilla piikkien kärkivaihtoehdoilla. CLC pro malliin on myös useita jyrä ja lautasmuokkain yhdistelmiä.

CLC Pro ominaisuudet

 • Laaja mallisto
 • Työsyvyys 5-30 cm, tehokas yleiskone moneen tarkoitukseen
 • Suuri määrä teriä, jälkimuokkaimia ja jälkijyriä.
 • Kolmerivinen runko takaa hyvän sekoittumisen tukkeutumatta
 • Ainutlaatuinen piikin suunnittelu muodostaa tehokkaan tärinän ja parantaa työjälkeä alhaisin polttoainekustannuksin
 • Automaattinen, yksinkertainen ja huoltovapaa jousilaukaisulaite
 • Mahdollisuus käyttää kylvömuokkaukseen

CLC Pro Cut

CLC pro Cut kultivaattorimallit ovat rakenteeltaan Classic mallin kaltaisia. Erona Cut malleissa on ensimmäsen piikkirivin paikalle asennetut kiekkoleikkurit. Cut mallissa on kaksi riviä piikkejä. Malleja on saatavilla kiinteällä rungolla 3,0m ja 3,5m työleveyksillä ja taittuvalla rungolla 4,0m ja 4,5m työleveyksillä.

CLC Pro Cut mallien ideana on helpottaa kultivointia leikkaamalla lautasilla kasvijätteet ja pellonpinnan siivuihin, jolloin tukkeutumisten määrä vähenee huomattavasti.

Jälkimuokkauslaitteet ovat saatavilla pro Cut malleihin Classic mallin tapaan. Ensimmäinen jälkimuokkauslaite on tasoitusviikset, toisen jälkimuokkauslaitteen voi valita laajasta jyrämallistosta.

CLC Pro Cut ominaisuudet

 • Kattava mallisto
 • Suuri määrä teriä ja jälkijyriä.
 • Kaksirivinen runko takaa hyvän sekoittumisen ja kasvuston leikkauksen kiekkoleikkureiden kanssa
 • Automaattinen, yksinkertainen ja huoltovapaa jousilaukaisulaite
 • Ainutlaatuinen piikin suunnittelu muodostaa tehokkaan tärinän ja parantaa työjälkeä alhaisin polttoainekustannuksin
 • Mahdollisuus käyttää kylvömuokkaukseen
 • 50 cm lyhyempi runko kuin pro mallissa, painopiste on lähempänä traktoria

CTC

Hinattavat CTC mallit ovat tehokkaita, suurien pinta-alojen tehokoneita, joiden työsyvyys on 5-30 cm, joten konetta voidaan käyttää niin syvään muokkaamiseen kuin kevyempään kylvömuokkaukseen.

Kolmelle tai neljälle akseliparille sijoitetut piikit sekä valinnainen 30, 27 tai 20 cm:n piikkiväli varmistavat erittäin tehokkaan kasvinjätteiden sekoituksen. Peruskultivaattori on monipuolisesti varusteltavissa erilaisten jälkijyrävaihtoehtojen sekä koneen eteen tulevien leikkaavien tai sekoittavien kiekkoyksiköiden avulla.

Peruskultivaattori on monipuolisesti varusteltavissa erilaisten jälkijyrävaihtoehtojen sekä koneen eteen tulevien leikkaavien tai sekoittavien hydraulisesti säädettävien lautaskiekkorivien avulla. Lautaskiekkoriveillä käsitellään kasvijätteet ja pellon pinta ennen kultivaattorin piikkejä, jolloin tukkeutumisien määrä vähenee dramaattisesti ja muokkaus helpottuu. Kultivaattorin piikkien jälkeen pakkeria ennen on saatavilla mm. yksi tai kaksi lautaskiekkoriviä, joilla pilkotaan ja viimeistellään piikkien muokkausjälki ennen pakkeria.

Suomen olosuhteisiin CTC on näyttänyt sopivan hienosti. Juolavehnät ja puimattomat lakoviljat eivät aiheuta tukoksia vaan muokkausjälki on niin tasaista ja hyvin käännettyä, että sen päälle voi kylvää suoraan!

 

CTC ominaisuudet

 • Monipuolinen. Sopii kevytkultivointiin kuin raskaaseenkin kultivointiin
 • Kattavalla lisävarustevalikoimalla kone voidaan varustaa kaikkiin olosuhteisiin sopivaksi
 • Pitkä runko ei tukita
 • Vetokartun ja kuljetuspyörien sijainnin ansiosta kokoonsa nähden ketterä kone
 • Huoltovapaa ja toimintavarma lehtijousilaukaisu

Piikit ja kärjet

Kärjet

Kverneland kultivaattoreihin voidaan valita joko pultattava auran kärkipala tai pikakiinnitteinen Knock-on kärki. Auran kärkien puolesta puhuu se, että että ne ovat nimensä veroisesti samoja kärkipaloja mitä Kverneland kyntöauroissa käytetään. Knock-On kärjet puolestaan vaihdetaan hetkessä erikoistyökalulla jopa pellolla mikä tekee niistä ainutlaatuisia.

Molempiin kärkivaihtoehtoihin on mahdollista laittaa hanhenjalkaterä leikkaamaan muokkauspohja tasaiseksi, jolloin kasvien juuret leikkautuvat poikki.

 

CLC-piikki

Ontto, erikoiskarkaistu piikki joustaa tarvittaessa esteeseen osuessaan myös sivusuuntaan jopa 14 cm keskiasennostaan ilman piikin vaurioitumista vähentäen koneeseen aiheutuvaa kuormitusta.

 • Ontto piikin rakenne on kevyt mutta kestävä
 • Yksinkertainen ja tukeva rakenne jossa ei ole voitelukohtia = Vähän huoltoa
 • Sunnittelun ansiosta piikki värähtelee muokkaustyössä  parantaen muokkaustulosta
 • Korkea 870 mm ojaskorkeus mahdollistaa tukkeutumattoman työskentelyn

 

Turbon S-piikki

Turbossa on vakiona voimakkaasti värisevä jäykkä joustopiikki, jonka taivutusvoima on 150 – 200kg piikkiä kohden riippuen käytettävästä kärkipalatyypistä. Piikin jäykkyys on näin kohtuullisen riittävä myös jäykille maalajeille, kun halutaan muokata syvemmältä.

Piikki säilyttää taipuessaan erikoisen hyvin työsyvyytensä. Kun piikin kärki joustaa 5cm taaksepäin, työsyvyys ei muutu. Kun kärki on taipunut 150mm taaksepäin, piikin kärki on noussut vasta 7mm. Piikki säilyttää näin taipumisestaan huolimatta hyvin työsyvyytensä, jolloin muokkauspohja pysyy tasaisena.

S-piikin kärkivaihtoehdot

Piikkiin saa kolme erilaista kärkivaihtoehtoa. Käännettävä vakiokärki soveltuu parhaiten Turbon syvimpiin työsyvyyksiin, aina 20cm saakka. Tässä yhteydessä piikin jäykkyys on välttämätöntä.

Toinen käännettävä kärki on leveämpi, 125mm. Tällä ei päästä maksimisyvyyksiin, mutta samalla jokainen piikki leikkaa maaprofiilin leveämmältä. Tämä käännettävä kärkityyppi sekoittaa erityisesti suuremmilla ajonopeuksilla maata erittäin tehokkaasti.

Mikäli halutaan muokata hyvin matalaan, Reflex piikki voidaan varustaa 240mm siipivantaalla. Se läpileikkaa maaprofiilin vaakasuunnassa kokonaan. Muokkauspohjasta tulee tasainen, ja piikin värinä murustaa tehokkaasti.

Laukaisulaite

Vernelandin ainutlaatuinen laukaisulaite on täysin automaattinen

 • Suojaa runkoa rasitukselta koko ajan
 • Laukaisuvastus on suurimmillaan 640 kg, kun ojaspiikki on noussut 5 cm
 • Erityinen laukaisuvastus: pienenee kun ojaspiikki nousee yli 5 cm, tämä vähentää piikkiin kohdistuvaa voimaa kun läpäisemätön este nostaa piikkiä korkeammalle
 • Vastus kasvaa kun piikki laskee normaalin asentoon ja näin se painautuu takaisin maahan voimakkaasti

Jälkimuokkaimet

Actiflex jyrä ø 580mm – 160 kg/m

 • Sopii kaikille maalajeille
 • Voimakas sekoitus eikä tiivistä liikaa
 • Avara rakenne, pieni tukkeutumisriski
 • Jyrän sisällä on puhdistuskaapimet
 • Hinnaltaan kohtuullinen
 • Suosituin pakkerimalli Suomessa

Actiring teräskiekkojyrä ø 540mm – 160 kg/m

 • Kevyt versio teräsjyrästä
 • Soveltuu vähemmän kivisille maille
 • Säädettävät, perässä laahaavat veitset rikkovat murukokoa, tasoittavat maata ja pitävät jyrän puhtaana
 • Veitset voi säätää yläasentoon jolloin maa jää karkeammaksi

Actipack teräsjyrä ø 560mm – 220 kg/m

 • Sopii hyvin keskiraskaille ja raskaille maille
 • Sopii myös kivisille, märille, savisille ja tarttuville maille
 • Jyrän kehän terät rikkovat murukokoa ja tasoittavat
 • Säädettävät, perässä laahaavat veitset rikkovat murukokoa, tasoittavat maata ja pitävät jyrän puhtaana
 • Veitset voi säätää yläasentoon jolloin maa jää karkammaksi

Varpajyrä ø 550mm – 90 kg/m

 • Tehokas tasoittaja ja murentaja
 • 10 putkea, toimii myös märissä olosuhteissa
 • Edullinen ja kevyt
 • Kevyiden ja keskiraskaiden maiden tiivistämiseen

Kaksoisvarpajyrä ø 400mm – 160 kg/m

 • Tehokas tasoittaja
 • Kevyiden ja keskiraskaiden maiden tiivistämiseen